skip to Main Content
+36 30 719 9430 info@dramex.hu 1065 Budapest, Révay utca 8. fszt. 3.

BREXIT TÁJÉKOZTATÓ – Milyen dokumentum szükséges a rendezett kilépés után a magyarországi tartózkodáshoz?

2020. december 18-án jelent meg a 2020. évi CXLI. törvény az Egyesült Királyság állampolgárainak, valamint családtagjaik tartózkodási jogáról. Részletes összefoglaló található az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján is a teendőkről.

Röviden összefoglaljuk a továbbiakban a tudnivalókat.

Az egyesült királysági állampolgárok részére kiadott regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, illetve a harmadik országbeli családtagjuk részére kiadott tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya legfeljebb 2021. december 31-ig érvényes. 2021. január 1-től azon egyesült királysági állampolgárok és családtagjaik, akik 2020. december 31. előtt Magyarországon éltek és rendelkeznek érvényes, az előbbiekben felsorolt dokumentumok valamelyikével, nemzeti letelepedési engedélyre jogosultak, úgy, hogy az idegenrendészeti hatóság nem vizsgálja a megélhetésre, lakhatásra, egészségügyi biztosítás meglétére vonatkozó feltételeket, azonban néhány, törvényileg meghatározott kivétel felmerül. A nemzeti letelepedési engedélyt nem automatikusan adja ki a hatóság, hanem kérelmet kell benyújtani.

Mit tehet az az Egyesült Királyságbeli állampolgár, aki nem rendelkezik a fenti dokumentumok egyikével sem? Magyarország biztosítja a nemzeti letelepedési engedély megszerzését azon egyesült királysági állampolgárok számára is, akik tudják igazolni, hogy 2021. január 1. előtt is Magyarországon éltek életvitelszerűen. Az igazoláshoz többféle dokumentum is elfogadható, pl. munkaszerződés, lakásbérleti szerződés, jövedelemigazolás.

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet 2021. január 1. és 2021. december 31. előtt kell kérelmezni.

Szó lehet olyan egyesült királysági állampolgárokról is, akik hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy határ menti ingázóként Magyarországon dolgoztak, de nem itt éltek életvitelszerűen 2021. január 1. előtt. Ők 2021. január 1. és 2021. március 31. között adhatják be kérelmüket nemzeti letelepedési engedély megszerzésére.

A nemzeti letelepedési engedéllyel határozatlan ideig lehet Magyarországon tartózkodni, azonban maga az okmány 5 évig érvényes, így mindenképpen gondoskodni kell majd a meghosszabbításáról. Továbbá, ezzel az engedéllyel a kérelmező jogosult személyi igazolványra és a magyarországi lakcíme állandó lakóhelyként lesz nyilvántartva.

EK letelepedési engedély is kérelmezhető, azonban ennek előterjesztésekor nem térhet el az idegenrendészeti hatóság a törvényből előírt szabályoktól és benyújtandó dokumentumoktól.

Mi történik azokkal a az egyesült királysági állampolgárokkal, akik egyik igénylő csoportba sem tartoznak bele, tehát 2021. január 1. után érkeznek Magyarországra és 180 napon belül 90 napnál tovább szeretnének itt tartózkodni? Ők a harmadik országos állampolgárokra vonatkozó szabályok alapján kérelmezhetnek tartózkodási engedélyt.

Forrás: oif.gov.hu

Back To Top