skip to Main Content
+36 30 719 9430 info@dramex.hu 1065 Budapest, Révay utca 8. fszt. 3.

Miért szükséges az A1 igazolás?

Az uniós szabályok alapján az unió tagállamaiban biztosított személyek kizárólag egy tagállamban lehetnek biztosítottak. Fő szabályként a biztosítási kötelezettség a keresőtevékenység helye szerinti tagállam jogszabályai szerint áll fenn. Azonban vannak kivételek. Az egyik ilyen a kiküldetés.

Ha az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamában (küldő ország) székhellyel rendelkező és ott gazdasági tevékenységet végző cég egy másik tagállamba (fogadó ország) küldi munkát végezni a munkavállalóját kiküldetés formájában, amely maximum 24 hónapig tarthat, a fogadó ország hatóságai felé igazolnia kell, hogy a munkavállalója a küldő országban marad biztosított. Ennek a bizonyítására hivatott az A1 igazolás.

További kivételek: a több tagállamban tevékenységet folytató személy (azaz párhuzamos tevékenység), a több tagállamban önálló vállalkozó, valamint az egyik tagállamban önálló vállalkozó, másikban munkavállaló személy. Az ő esetükben sem a főszabály alapján kell a biztosítási kötelezettséget megállapítani.

Az A1 igazolás kérelmezésekor a jogszabályi előírások alapján több feltételt is meg kell vizsgálni és teljesülniük kell a feltételeknek ahhoz, hogy a magyar egészségbiztosítási szerv kiadhassa az A1 igazolást.

A kérelem benyújtása előtt meg kell vizsgálni minden egyes munkavállaló esetében, hogy egyáltalán a magyar egészségbiztosítási szerv adhatja-e ki az igazolást, azaz a magyar jogszabályok-e az alkalmazandóak.

Harmadik ország állampolgára esetén csak akkor alkalmazható és akkor kérhető az A1 igazolás kiküldetés esetén, ha a harmadik ország állampolgára valamely EU-tagállamban állandó lakóhellyel rendelkezik. Magyarország vonatkozásában lakóhelyen a lakcímtörvény szerinti lakóhelyet kell érteni és az állandó lakóhely a lakcímkártyával igazolható.

A továbbiakban a leggyakoribb kérelmi eset, a kiküldetés esetén történő kérelmezés feltételeit részletezzük.

A kiküldetés fő feltételei

  • A kiküldő munkáltatónak jelentős gazdasági tevékenységet kell folytatnia belföldön.

Ez azt jelenti, hogy a kiküldetés teljes időtartama alatt a belföldi és a külföldi gazdasági tevékenység (termelés, forgalmazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) folytatása során foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszámán belül a belföldön foglalkoztatottak aránya el kell, hogy érje a 25 százalékot vagy a belföldi tevékenységből származó bevétel összes bevételen belüli aránya el kell, hogy érje a 25 százalékot.  Ennek a feltételnek a vizsgálatához az egészségbiztosítási szerv a kiküldetést megelőző 12 hónap, de legalább 6 hónap adatait veszi figyelembe. A jelentős gazdasági tevékenység bizonyítható egyéb tények, körülmények igazolásával is.

  • A jelentős belföldi tevékenységnek a munkavállalók kiküldetése során folyamatosan fenn kell állnia.
  • A munkáltatónak külföldön azonos nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységet kell folytatnia.
  • A munkavállalót a kiküldő munkáltatónak a kiküldetés teljes időtartama alatt, folyamatosan foglalkoztatnia kell és fizetnie kell a munkavállaló járulékait, valamint a foglalkoztatást fenn kell tartania a kiküldetés után is.
  • A munkavállalónak a kiküldetés kezdő napját közvetlenül megelőzően legalább 30 napig megszakítás nélkül egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak kell lennie.

A szabályozás felsorolja azokat a helyzeteket, amelyek fennállásakor nem lehet a magyar jogot alkalmazni társadalombiztosítási jogként alkalmazni, azaz nem a magyar egészségbiztosítás érvényes a munkavállalóra. Ilyen többek között például, ha a küldő cég belföldön a kiküldetés alatt csak adminisztratív vagy vezető tisztségű munkavállalókat alkalmaz, vagy kiküldött munkavállaló felváltása esetén.

A kiküldetés során fontos figyelembe venni a megszakítások hosszát, mert ha túllépi a munkavállaló a 24 hónapos maximum kiküldetést, akkor már nem a küldő ország társadalombiztosítási szabályai lesznek érvényesek a kiküldetésre. A 24 hónapos kiküldetés hosszabbítását egyedi elbírálással csak a fogadó ország hatóságai engedélyezhetik.

Mindenképpen javasolt Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása a munkavállalóknak, hiszen ennek felmutatásával tudják más tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére igénybe venni az orvosilag szükséges, nem előre tervezett egészségügyi szolgáltatásokat.

Forrás: neak.gov.hu

Miben tudunk segíteni?

Mint a fentiekből is látható, nem egyszerű annak megállapítása, hogy egy munkavállaló kiküldetésének esetében alkalmazható-e a magyar társadalombiztosítási jogszabály. Amennyiben a feltételeknek nem felel meg vagy a küldő vállalkozás, vagy a kiküldött munkavállaló, esetleg maga a kiküldetés, úgy A1 igazolás nem kérelmezhető és ebben az esetben a fogadó ország társadalombiztosítási szabályai szerint kell a járulékfizetési kötelezettségnek eleget tenni. Még nagyobb problémát jelent, ha a kiküldetés alatt az A1-et kiállító szerv visszavonja az igazolást, mert ekkor visszamenőlegesen kell a fogadó ország szabályai szerint külföldön megfizetni a járulékokat.

Komplex szolgáltatást nyújtunk vállalkozások vagy munkavállalók részére. Cégünk vállalja, hogy a kiküldetés előtt felméri, jogosult-e a az A1 kérelmezésére, megfelel-e minden szükséges előírásnak. Összeállítjuk a beadandó dokumentumokat, kitöltjük a kapott adatok alapján az A1 kérelmet és gondoskodunk annak beadásáról.

Back To Top