skip to Main Content
+36 30 719 9430 info@dramex.hu 1065 Budapest, Révay utca 8. fszt. 3.

Huzamosabb tartózkodás megléte és jogszabályi előírásoknak történő megfelelés esetén a harmadik ország állampolgára kérelmezheti a Magyarországon történő letelepedést.

Az alábbi típusú letelepedési engedélyek léteznek Magyarországon, amelyek ügyintézését, valamint a meglévő engedélyek hosszabbítását vállaljuk:

EK letelepedési engedély

EK letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat egyéb feltételek teljesítése esetén, aki a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább öt éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, vagy EU kék kártyával rendelkezik és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két évig jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, és legalább öt évig jogszerűen és megszakítás nélkül az Európai Unió tagállamainak területén tartózkodott.

Ideiglenes letelepedési engedély

Ideiglenes letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki az EU más tagállama által kiállított EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és jövedelemszerzés vagy munkavállalás folytatása céljából, tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából vagy egyéb, igazolt célból kíván Magyarország területén tartózkodni.

Nemzeti letelepedési engedély

Nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat egyéb feltételek teljesítése esetén, aki a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, vagy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral vagy ezen állampolgárnak házastársa vagy kiskorú gyermeke. Nemzeti letelepedési engedélyt kérhet az a harmadik országbeli állampolgár is, aki magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve akinek felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt.

Speciális eset volt a magyar letelepedési államkötvény program során kiadott nemzeti letelepedési engedély. Ez a program 2013 és 2017 között működött Magyarországon. Cégünk vállalja az ezen program keretében megszerzett lejáró nemzeti letelepedési engedélyek hosszabbítását is. Kérjük, forduljon hozzánk elérhetőségeinken további tájékoztatásért.

Huzamos tartózkodási kártya

Huzamos tartózkodásra jogosult az EGT-állampolgárnak az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja és az a személy, aki az EGT-állampolgárra tekintettel fennmaradó tartózkodási joggal rendelkezik, aki öt éven át megszakítás nélküli, jogszerűen Magyarország területén tartózkodik. Továbbá huzamos tartózkodási kártya jár az állandó tartózkodásra jogosult szülőnek Magyarország területén született gyermekének is.

Az így kiadott huzamos tartózkodási kártya 10 évig érvényes, amely a feltételek vizsgálata nélkül megújítható.

Forrás: oif.gov.hu

Back To Top