skip to Main Content
+36 30 719 9430 info@dramex.hu 1065 Budapest, Révay utca 8. fszt. 3.

Huzamosabb, tartózkodás megléte és jogszabályi előírásoknak történő megfelelés esetén a harmadik ország állampolgára kérelmezheti a Magyarországon történő letelepedést.

Az alábbi típusú letelepedési engedélyek léteznek Magyarországon, amelyek ügyintézését, valamint a meglévő engedélyek hosszabbítását vállaljuk:

EK letelepedési engedély

EK letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat egyéb feltételek teljesítése esetén, aki a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább öt éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, vagy EU kék kártyával rendelkezik és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két évig jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, és legalább öt évig jogszerűen és megszakítás nélkül az Európai Unió tagállamainak területén tartózkodott.

Ideiglenes letelepedési engedély

Ideiglenes letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki az EU más tagállama által kiállított EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és jövedelemszerzés vagy munkavállalás folytatása céljából, tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából vagy egyéb, igazolt célból kíván Magyarország területén tartózkodni.

Nemzeti letelepedési engedély

Nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat egyéb feltételek teljesítése esetén, aki a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, vagy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral vagy ezen állampolgárnak házastársa vagy kiskorú gyermeke. Nemzeti letelepedési engedélyt kérhet az a harmadik országbeli állampolgár is, aki magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve akinek felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt.

Speciális eset volt a magyar letelepedési államkötvény program során kiadott nemzeti letelepedési engedély. Ez a program 2013 és 2017 között működött Magyarországon. Cégünk vállalja az ezen program keretében megszerzett lejáró nemzeti letelepedési engedélyek hosszabbítását is. Kérjük, forduljon hozzánk elérhetőségeinken további tájékoztatásért.

Állandó tartózkodási kártya

Állandó tartózkodásra jogosult többek között az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott, valamint az állandó tartózkodásra jogosult szülőnek Magyarország területén született gyermeke. A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag részére kiadott állandó tartózkodási kártya 10 évig érvényes, amely meghosszabbítható.

Forrás: oif.gov.hu

Back To Top