skip to Main Content
+36 30 719 9430 info@dramex.hu 1065 Budapest, Révay utca 8. fszt. 3.

Ha egy harmadik országbeli állampolgár szeretne Magyarországon munkát vállalni, ehhez (néhány kivételtől eltekintve) munkavállalási engedélyre lesz szüksége.

A munkavállalási engedélyek ügyintézéséhez elengedhetetlen, hogy a kérelmező rendelkezzen munkaszerződéssel vagy erre vonatkozó előzetes megállapodással.

Az alábbi típusú munkavállaláshoz kapcsolódó engedélyek léteznek Magyarországon, amelyek teljes körű ügyintézését, valamint a meglévő engedélyek hosszabbítását tudjuk vállalni:

Munkavállalás célú tartózkodási engedély

A „klasszikus” munkavállalási engedély, leggyakrabban ez szükséges harmadik országos munkavállaló esetén. Munkavállalási tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt munkát vállal, továbbá ha gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, ezen tisztségén felül tényleges munkát végez. Példaként az utóbbi esetre: egy cég harmadik országos ügyvezetőjének szüksége van munkavállalási engedélyre is, ha a vezető tisztségén kívül ténylegesen munkát is végez (pl. informatikusként programoz, mérnökként tervez, stb.).

Ukrán és szerb állampolgárságú munkavállalók hiányszakmákban 180 napon belül 90 napig munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak munkát jelenleg Magyarországon, ebben az esetben személyazonosításra nem alkalmas módon egyszerű bejelentésre van szükség a helyi foglalkoztatási hivatalnál. A 90 nap letelte után azonban a jogszerű alkalmazáshoz elengedhetetlen a munkavállalási célú tartózkodási engedély megléte. Mivel az ügyintézés hosszadalmas, ezért javasoljuk, minden esetben jóval az engedélymentes időszak letelte előtt kezdődjön meg az ügyintézés, hogy a munkavállalónak ne kelljen hazautaznia, mert előfordulhat, hogy már csak vízummal tud újra Magyarországra utazni, amelyet hazájában kell kérelmeznie.

Szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély

Mint neve is mutatja, kimondottan szezonális munkavállalás céljából kérelmezheti ezt a harmadik országbeli állampolgár. E szezonális munkákat külön jogszabály határozza meg. Leggyakrabban mezőgazdasági idénymunkák tartoznak ebbe a körbe.

Álláskeresési vagy vállalkozásindítási célú tartózkodási engedély

Ez az engedély a neve ellenére nem arra vonatkozik, hogy bármilyen általános célú álláskeresés céljából kérelmezhesse a harmadik országos állampolgár a magyarországi tartózkodást. Ennek az engedélykérelemnek elengedhetetlen előfeltétele, hogy vagy érvényes kutatási célú tartózkodási engedéllyel rendelkezzen és igazolja, hogy kutatási tevékenységét befejezte, vagy érvényes tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkezzen és igazolja, hogy tanulmányait sikeresen befejezte. Továbbá egyebek mellett a betöltendő állásnak vagy az indítandó vállalkozásnak illeszkednie kell a kutatás vagy az elvégzett tanulmányok szintjéhez.

Jövedelemszerzés célú tartózkodási engedély

Ezt az engedélyt kell kérelmeznie a harmadik országbeli állampolgárnak, aki Magyarországon  jogszabályban meghatározott feltételek szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet szeretne folytatni, illetve ha gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy vezető tisztségviselője. Ebbe a körbe tartozik az is például, ha a harmadik országbeli állampolgár egyéni vállalkozóként szeretne munkát végezni, de az is, ha céget alapítana és annak a vezető tisztségviselője lenne (Figyelem, ha a vezető tisztségviselő tényleges munkát is végezne a cégben a tisztségviselésen felül, akkor munkavállalás célú engedély szükséges!)

Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély és hosszú távú mobilitási engedély

Vállalaton belüli áthelyezés céljából elsődleges kritériumként az a harmadik országbeli állampolgár kaphatja ezt az engedélyt, aki igazolja, hogy a fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozik. Hosszú távú mobilitási engedélyt az a harmadik országos munkavállaló kaphat, aki az Európai Unió tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik és vállalaton belüli áthelyezés céljából kérelmezi.

EU Kék Kártya

EU Kék Kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kap, akinek a foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott. Az a harmadik országbeli állampolgár, aki érvényes álláskeresési vagy vállalkozásindítási célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, annak érvényességi ideje alatt Magyarországon EU Kék kártya kiállítása iránti kérelmet nyújthat be. Továbbá, EU Kék Kártyát kaphat az a harmadik országbeli állampolgár is, aki az Európai Unió tagállama által magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, az EU kék kártyát kiállító tagállamban legalább tizennyolc hónapig jogszerűen tartózkodott és rendelkezik az EU Kék Kártya kiadásának meghatározott feltételeivel.

Forrás: oif.gov.hu

Back To Top