skip to Main Content
+36 30 719 9430 info@dramex.hu 1065 Budapest, Révay utca 8. fszt. 3.

Harmadik országos állampolgároknak jövedelemszerzést nem érintő célból is szüksége lehet különféle engedélyekre.

Az alábbi tartózkodási és letelepedési engedélyek léteznek Magyarországon, amelyek teljes körű ügyintézését, valamint a meglévő engedélyek hosszabbítását tudjuk vállalni:

Látogatás célú tartózkodási engedély

Látogatás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevéllel rendelkezik.

2023. január 1-től ez az engedély típus megszűnt.

Meghívólevél

Meghívó levél iránti kérelmet a meghívó nyújthat be, aki lehet többek között magyar állampolgár, letelepedett vagy érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országos állampolgár vagy EU-s állampolgár is, de akár jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is. A meghívó a meghívólevélben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott részére Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára szállást biztosít, eltartásáról gondoskodik, továbbá egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségét fedezi.

2023. január 1-től ez az engedély típus megszűnt.

Családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély (családegyesítési célú tartózkodási engedély)

Családi együttélés biztosítása céljából az a harmadik országbeli állampolgár családtag kaphat tartózkodási engedélyt, akinek a családegyesítő tagja Magyarországon meghatározott jogcímmel jogszerűen tartózkodik. A felsorolás hosszú lenne, hogy ki felel meg családegyesítő tagnak, néhány gyakori példa: tartózkodási engedéllyel, bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, magyar állampolgár, menekültként, oltalmazottként elismert személy. A jogszabály pontosan meghatározza a családtag definícióját is. Amennyiben a kérelmező munkaviszonyt is szeretne létesíteni egy meghatározott munkaadóval, úgy ezt be kell jelenteni a lakóhely szerinti idegenrendészeten, hogy összevont kérelmezési eljárás keretében munkavállalásra jogosító engedélyt adhasson ki a hatóság.

Tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély

Tanulmányi célból az a harmadik országbeli állampolgár kaphat tartózkodási engedélyt, aki Magyarországon regisztrált köznevelési intézménnyel nappali iskolai oktatásban létesít tanulói jogviszonyt, vagy államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmény teljes idejű képzése vagy előkészítő képzése keretében tanulmányokat folytat. Ezen kívül a jogszabály által előírt egyéb feltételeknek is meg kell felelni az engedély kérelmezéséhez.

Hallgatói mobilitási tartózkodási engedély és hallgatói mobilitási igazolás

Ezen két engedély valamelyikét az a harmadik országbeli állampolgár hallgató kaphatja, aki már rendelkezik az Európai Unió más tagállama által kiadott tanulmányi célú engedéllyel, attól függően, hogy uniós vagy multilaterális program a mobilitási intézkedéseket tartalmazza-e vagy sem.

Gyakornoki tevékenység célú tartózkodási engedély

Egyéb feltételek megfelelése esetén ezt az engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár hallgató kaphatja, aki jóváhagyott gyakornokokat fogadó szervezettel kötött gyakornoki szerződés alapján gyakornoki tevékenység folytatása céljából kíván Magyarország területén tartózkodni.

Kutatási célú tartózkodási engedély, Kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély, Kutatói rövid távú mobilitási igazolás

Mindhárom engedélytípus jellemzője, hogy olyan harmadik országbeli állampolgárról van szó kérelmezőként, aki doktori programokban való részvételre feljogosító doktori fokozattal vagy megfelelő felsőfokú képesítéssel rendelkezik, valamint aki valamely tagállam területére beutazott és ott tartózkodik, és akit valamely kutatószervezet kiválasztott egy, a képesítésének megfelelő kutatási tevékenységre. Az akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás szükséges az engedély kérelmezéséhez.

Gyógykezelés célú tartózkodási engedély

Gyógykezelés céljából az a harmadik országbeli állampolgár kaphat tartózkodási engedélyt, aki gyógykezelés céljából kíván Magyarország területén tartózkodni, vagy kiskorú gyermekét vagy önmaga ellátására képtelen más családtagját kíséri Magyarország területére gyógykezelés céljából.

Nemzeti vízum és nemzeti tartózkodási engedély

Nemzeti vízumot, illetve nemzeti tartózkodási engedélyt az a szerb vagy ukrán állampolgár kaphat, aki többek között a magyar nyelv megőrzése, ápolása, tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása, családi kapcsolatok erősítése érdekében (kivéve családegyesítés) kíván Magyarország területén tartózkodni. Nemzeti tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki rendelkezik érvényes nemzeti vízummal.

Hivatalos célú tartózkodási engedély

Hivatalos célból tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kérelmezhet, aki többek között diplomáciai személyként vagy családtagjaként, vagy külföldi állam vagy állami szerv hivatalos küldöttségének tagjaként, vagy sajtótudósítóként, vagy nemzetközi szerződés, illetve nemzetközi együttműködés, nemzetközi segélyprogram keretében, vagy nemzetközi szerződés alapján a Magyarországon intézmények személyzetének tagjaként beutazó személyként kíván Magyarország területén tartózkodni.

Önkéntes tevékenység célú tartózkodási engedély

Önkéntes tevékenység folytatása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki a vonatkozó jogszabályban meghatározott fogadó szervezettel kötött önkéntes szerződés alapján közérdekű önkéntes tevékenység folytatása céljából kíván Magyarország területén tartózkodni, továbbá aki az Európai Önkéntes Szolgálat rendszerének keretében végez önkéntes tevékenységet.

Egyéb célú tartózkodási engedély

Egyéb célból az a harmadik országbeli állampolgár kérelmezhet tartózkodási engedélyt, aki a vonatkozó jogszabályban felsorolt tartózkodási céloktól eltérő, valamely más célból kíván Magyarország területén tartózkodni, és a magyarországi tartózkodás feltételeit egyebekben teljesíti.

Ideiglenes tartózkodási engedély

Jelenleg az új-zélandi, a koreai, az ausztrál, a japán, argentin és a chilei állampolgárok, valamint Tajvan és Hong Kong lakosai kérhetnek ideiglenes tartózkodási engedélyt. Egyéb feltételeknek való megfelelés mellett ideiglenes tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződésben meghatározott feltételeket teljesíti.

Fehér Kártya

A digitális nomádok részére lett kialakítva a Fehér Kártya. Ezt a tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kérelmezheti, aki Magyarországon kívüli országban igazolt munkaviszonyban áll és a munkáját Magyarországról online tudja végezni, vagy Magyarországon kívüli országban igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozásban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és munkáját vagy vállalkozása irányítását Magyarországról online tudja végezni. Meg kell felelnie a kérelmezőnek a jogszabályban feltüntetett egyéb feltételeknek is. Előírás, hogy Magyarországon sem kereső tevékenységet nem végezhet a kérelmező, sem magyar vállalkozásban nem lehet tulajdonrésze.

A Fehér Kártya érvényességi ideje legfeljebb egy év, amely egy alkalommal és legfeljebb egy évre meghosszabbítható.

C típusú schengeni vízum

A C típusú schengeni vízum egy előzetes beutazási engedély a schengeni övezethez tartozó tagállamokba történő belépéshez, amelyet rövid távú tartózkodás (1-90 nap) esetén szükséges kérelmezni, még a beutazás előtt. A vízumkérelmet a fő úti célként meghatározott tagállam (kizárólagos úti cél, vagy több tagállam esetén az a tagállam, ahol a kérelmező a legtöbbet tartózkodik) külképviseletén szükséges benyújtani.

Forrás: oif.gov.hu

Back To Top